Suchdol Praha

Investor: Central Group
Zadavatel: Unistav Brno
Popis projektu: Subdodávka - vnitřní omítky